Kiến thức Tổng hợp

COP 21: PHÂN BÓN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày đăng: 26/10/2017 04:30:17 PM

Tuyên bố của Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Quốc tế (IFA) trong bối cảnh COP 21 diễn ra tại Paris đã cho thấy định hướng tương lai của ngành công nghiệp này:

Với một dân số thế giới đang phát triển và nhu cầu đối với thực phẩm ngày càng tăng, vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết là tối đa hoá năng suất cây trồng và phân bón sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu đó. Theo đó, tập trung nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính (GHG) thông qua cải thiện khả năng hấp thụ carbon của các loại cây trồng với sự hỗ trợ của phân bón, là quan trọng hơn so với việc giảm phát thải tuyệt đối. Nói cách khác, những nỗ lực nên được đặt vào việc tăng hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng mà không làm giảm năng suất.

(….)

Xét rằng sản lượng nông nghiệp toàn cầu sẽ giảm 50% nếu không sử dụng phân bón khoáng, 2.5% tổng lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến phân bón có vẻ khá đáng kể, đặc biệt là khi so sánh với con số 11% lượng phát thải liên quan đến nông nghiệp và 10% liên quan đến lâm nghiệp và đất khác.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp này cam kết mạnh mẽ để tiếp tục giảm lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến phân bón.

Ngành công nghiệp phân bón làm việc với các nhà khoa học, nông dân, các tổ chức quốc tế và Chính phủ các nước để phát triển và áp dụng thực hành nông nghiệp sáng tạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Một số lượng lớn các chương trình được phát triển trên toàn thế giới để thực hiện hoạt động quản lý phân bón - đất và cây trồng cụ thể với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và giảm thiểu tổn thất phân bón ra môi trường:

1, Áp dụng sáng kiến 4Rs trong quản lý phân bón: đúng loại, đúng tỷ lệ, đúng lúc và đúng cách.

2, Nghiên cứu và đào tạo về phân tích đất cho phép phát triển các giao thức thích nghi với môi trường ứng dụng, ví dụ như độ ẩm, pH hoặc nhiệt độ của đất.

3, Nông nghiệp chính xác cung cấp một loạt các công nghệ giám sát giúp nông dân sử dụng chính xác loại và lượng phân bón.

4, Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa các nguồn phân bón hữu cơ có sẵn tại địa phương như phân chuồng và phân ủ (compost) với phân khoáng.

Các nhà sản xuất phân bón trên toàn cầu đã có các biện pháp giảm đáng kể lượng khí thải carbon trong sản xuất và liên tục nỗ lực để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Tiêu thụ năng lượng của các nhà máy ammonia đã giảm hơn 15% trong thập kỷ qua. Nhìn chung, sản xuất phân bón đã trở nên ngày càng hiệu quả hơn trong vài thập kỷ gần đây do áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có.

(…) các phương thức sử dụng như “microdosing” (liều lượng tối thiểu), hoặc sự phát triển rộng rãi của các dạng phân bón đặc biệt như phân bón phân giải chậm, kiểm soát phân giải sẽ giúp đạt được mục đích cuối cùng của bón phân đúng là để tăng sự hấp thu phân bón của cây trồng, đồng thời giảm tác hại đến môi trường.

Nguyễn Ngọc Huấn (dịch từ IFA)

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE