Kiến thức Tổng hợp

NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY THANH LONG

Ngày đăng: 25/10/2017 04:33:21 PM

Cây Thanh long đòi hỏi cung cấp đúng và đủ phân bón để cho sản lượng tốt. Các đề xuất bón phân cho Thanh long có sự khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, có điểm chung là thường bón tập trung ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Ở Đài Loan, cứ bốn tháng một lần người ta bón 4kg phân hữu cơ cho mỗi trụ, và bổ sung 100g phân bón NPK 13:13:01. Tại các trang trại ở Hawaii, phân bón NPK 16:16:16 lại được sử dụng với lượng bón 180 – 230g/trụ, 4 – 6 tháng bón một lần. Canxi và các vi lượng cũng được sử dụng để trái cây phát triển tốt và săn chắc hơn. Một số công thức phân bón có tỷ lệ Nitơ thấp như NPK 0:10:10 và NPK 02:10:10 cũng đã được đề nghị sử dụng cho cây Thanh long.

Ở Việt Nam, cây dưới 3 năm tuổi thường được bón 10 – 15 kg phân chuồng và 100g super lân/cây tại thời điểm trồng. Trong hai năm đầu, mỗi năm bón cho mỗi trụ 300g urê và 200g NPK 16:16:8, bón ba lần vào thời điểm sau trồng 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng (Kế, 1997). Theo Trị và cộng sự (2000), cây từ ba năm tuổi trở lên nên được bón 4 lần/năm như sau:

 

Giai đoạn

Loại phân bón

Tỷ lệ bón

Ngay trước khi thu hoạch

N

P2O5

Hữu cơ

216g

216g

20kg

Hai tháng sau

N

P2O5

K2O

162g

144g

45g

Ngay sau khi ra hoa

N

P2O5

K2O

54g

288g

120g

Khi trái non đang phát triển

N

P2O5

K2O

108g

72g

135g

 

Đối với Thanh Long ở Bình Thuận (Việt Nam), chế độ bón phân như sau:

Giai đoạn

Loại phân bón

Tỷ lệ bón

Số lần bón

Năm 1

NPK 20:20:15

50g

Mỗi tháng 1 lần

Năm 2 trở đi

NPK 20:20:15

Hữu cơ

100g

2kg

Mỗi tháng 1 lần

Giai đoạn ra nụ hoa (khoảng 25 ngày)

Sử dụng các loại phân bón lá, ví dụ GA3, Antonics

NA

Phun vào ngày thứ 7, 14 và 21 sau khi ra nụ hoa.

Giai đoạn ra trái (khoảng 30 ngày)

Sử dụng các loại phân bón lá, ví dụ GA3, Antonics

NA

Phun vào ngày thứ 3 và 14 sau khi nở hoa.

 

Chế độ bón phân thực tế theo báo cáo của nông dân tại một số vùng trồng Thanh Long ở Việt Nam như sau:

 

Giai đoạn

Loại phân bón

Lượng bón/trụ

Số lần bón

Năm 1

Urê

Super lân

50g

50g

4 tháng/lần

Giai đoạn ra trái

Urê

Super lân

Kali

Phân hữu cơ

0,5 kg

0,5 kg

0,5 kg

20 kg

4 tháng/lần

Giai đoạn nuôi trái

Các loại phân bón vi lượng qua lá

 

Mỗi tuần một lần

10 ngày trước khi thu hoạch

Không dùng phân bón

-

-

 

Bộ Nông nghiệp Malaysia khuyến cáo bón phân như sau:

 

Giai đoạn

Loại phân bón

Tỷ lệ bón/trụ

Số lần bón

Cây con (dưới 6 tháng tuổi)

NPK 15:15:15

100g

2 tháng/lần

Cây con (từ 7 tháng trở lên)

NPK 15:15:15

200 g

2 tháng/lần

Giai đoạn ra quả

NPK 13:13:21

300g

Bón luân phiên 1 tháng cho đậu quả và 1 tháng cho cây phát triển

Sau khi đậu quả

NPK 15:15:15

300g

Bón luân phiên 1 tháng cho đậu quả và 1 tháng cho cây phát triển

 

Bộ Nông nghiệp Sarawak khuyến cáo như sau:

 

Giai đoạn

Loại phân bón

Tỷ lệ bón/trụ

Số lần bón

Sau khi trồng

Lân nung chảy

Dolomite

Hữu cơ

0,4 kg

0,1 kg

5 kg

NA

 

Năm 1

NPK 15:15:15

0,1 kg

2 tháng/lần

Bắt đầu ra hoa

NPK 12:12:17,2 + TE

0,1 kg

2 tháng/lần

Năm 2 trở đi

NPK 12:12:17,2 + TE

Phân hữu cơ

0,2 kg

 

5kg

2 tháng/lần

 

4 tháng/lần

 

Tham khảo:

1, Ke, N.V. (1997). Dragon fruit. Agriculture Publisher, Ho Chi Minh City, Vietnam

2, Tri. T.M., Hong, B.T.M. and Chau, N.M. (2000). Effect of N, P and K on yield and quality of Dragon fruit. Annual Report of Fruits Research, 2000, Southern Fruit Research Institute. Agriculture Publisher, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Ngọc Huấn (Dịch từ: http://chemicalsolutionstech.wordpress.com)

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE